Haqqımızda

 

AZVAPA şirkəti istənilən proqam təminatının proqramlaşdırılması, sistem arxitekturasının hazırlanması, İT infrastrukturun qurulması ilə məşğul olur. Əsasən tibbin, otel və restoran sistemlərinin, ticarətin və hərbi sahələrin avtomatlaşdırılmasına üstünlük veririk. Bu istiqamətdə onlarla gerçəkləşdirilmiş layihələrimiz mövcuddur.

Yeni texnologiyalardan istifadə edərək səhiyyə, turizm, ticarət müəssisələrinin beynəlxalq standartlarda xidmət göstərməsi üçün çalışan şirkətimiz, bu müəssisələrin fəaliyyətlətlərinin rəqəmsallaşdırılmasında tutarlı işlər görməkdən qürur duyur.

Missiyamız Texnoloji yenilikləri sürətli qavrayan qurupumuzla şirkətlərin informasiya texnologiyalarına olan tələbatlarını təmin etmək, tibbin, iqtisadiyyatın və hərbi sahələrin avtomatlaşdırılması.

Hədəfimiz Beynəlxalq arenada olan İKT yeniliklərini Azərbaycana gətirmək, böyük şirkətlərin İT xidmətlərini qarşılamaq, milli proqram təminatının və bazasının yaradılmasında tutarlı işlər görmək.