Ticarət və Anbar Proqramı

Supermarketlər, apteklər, anbarlar, geyim və tekistil, ümumiyyətlə topdan ve ya parakende satiş obyektləri üçün proqram və texniki avadanlıqları AZVAPA etibarlılığı ilə təklif edirik. Alfa+ proqramı ilə minimum inventar xərcləri sayəsində fəaliyyətinizdən yüksək məhsuldarlıq əldə edə, bütün satış və sonrakı mühasibatlıq prosedurlarınızı vahid proqramdan yüksək peşəkarlıqla icra edə bilərsiniz.